Musica Medica Research at the APS,

Academy of Special Education ,Warsaw,Poland

under der supervision of prof.dr.Andrzej Stadnicki in 2000-2008

(M=Master degree paper,D=post graduate diploma)

(DE=German traduction,Engl=English traduction)

 

LOGOPEDIA/LOGOPÄDIE/SPEECH THERAPY

 

 

 1. B(2000):Wplyw zastosowania muzykoterapeutycznej aparatury Musica Medica na mowe dzieci z mozgowym porazeniem dzieciecym(M)(DE:Sprache bei Cerebralparese,Engl:Speech therapy by cerebralpalsy)
 2. Wisniewska M.(2000):Terapia Musica Medica efektywnosc jej zastosowania w oddzialowaniach logopedycznych na dzieci z dyslalia(M)(DE:Logopädie bei Kindern mit Dyslalie,Engl:Speech therapy with childrens dylalia)
 3. Kaczmarek-Kudelko E.(2001):Zastosowanie aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii dzieci dyslektycznych(M)(DE:Kinder mit Dyslexia/Legasthenie,Engl:Children with dyslexia)
 4. Fulara U.(2002):Zastosowanie aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii dzieci „ryzyka dysleksji“(D) (DE:Vorschulkinder mit Dyslexie Verdacht,Engl:Kindergarten Children with dyslexia)
 5. Michniewicz A.(2002):Wspieranie leczenia rotacyzmu za pomaca aoparatury akustyczno –wibracyjnej Musica Medica(M)(DE:Rotazismus,Engl:Speech therapy of R pronounciation)
 6. Rafalska E.(2002):Ksztalcenie zahamowanych funkcji poznawczych w dyzartii spastycznej po niedotlenieniu mozgu(M)(DE:Disartia nach Sauerstoffmangel)
 7. Sobota R.(2002):Wplyw terapii akustyczno- wibracyjnej

na rozwoj mowy blizniat dwujajowych, szescioletnich z dyslalia,studium przypadku (M)DE:Sprachentwicklung bei Zwillingen mit dyslalie,Engl:Developement of speech bei twins with dyslalia)

 1. Wilewska K.(2002):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w pracy logopedycznej na dzieci siedmioletnie z dyslalia(M)(DE:Kinder mit Dyslalie,7 j.,Engl:speech therapy with 7 years old children with dyslalia)
 2. Wrobel J.(2002):Zastosowanie metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w doskonaleniu sluchu fonemowego i fonetycznego u dzieci sepleniacych (D)(DE:Besserung des Gehörs bei lispelnden Kindern Engl:Improvement of Hearing by children with speech sss)
 3. Wyszynska J.(2002):Wplyw muzykoterapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na dzieci ze specyficznymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu (M)(DE: Lese und schreibe Schwierigkeiten,Engl:Reading and writing difficulties)
 4. Pytka M.(2003):Proba okreslenia efektywnosci metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii dzieci jakajacych sie(M)(DE:Stotterer,Engl:Stuttering children)
 5. Salawa M.(2003):Innowacyjne zastosowanie metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii jakania(M)(DE:Stotterer,engl:Stuttering children)
 6. Bielecka I.(2004):Oddzialywania seansow akustyczno-wibracyjnych Musica Medica na rozwoj mowy chlopca siedmioletniego z dyslalia(M)(DE:Sprachentwicklung bei Kind mit dyslalie,engl,:Speech development of child with dyslalia)
 7. Rozbicka E.(2004):Skutecznosc zastosowania metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii osob jakajacych sie (M)(DE:Therapie von Stotterer,engl,:therapy of stuttering)
 8. Bienek-Nowakowska A.(2005):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w oddzialywaniach logopedycznych na dzieci zaniedbane srodowiskowo z dyslalia funkcjonalna (M)(DE:Logopädie bei vernachlässigten Kindern mit Dyslalie,engl,:Speech therapy with children from a poor enviroment)
 9. Krzykwa A.(2005):Zastosowanie metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii doroslych osob jakajacych sie (M)(DE:Stotter Therapie von Erwachsenen,Engl,:Stuttering adults)
 10. Sors-Lachert A.(2005):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na komunikacje dziecka niesprawnego intelektualnie w stopniu glebokim z mozgowym porazeniem dzeciecym(M)(DE:Einfluss auf schwerbehindertes Kind nach Zerebralparäse,Engl,:Deep mental retardation of a child mit cerebralpulsy)
 11. Tomaszewicz M.(2005):Znaczenie zastosowania terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica z dziecmi w mlodszym wieku szkolnym z dyslalia(D) (DE:Schulkinder mit Dyslalie,Engl,:School children with dyslalia)

 

SURDOPEDAGOGIKA/SCHWERHÖRIGKEIT/

HEARINGS IMPAIRMENT

 

 1. Cieslik A.(2000):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na mowe dzieci zwada sluchu(M)(DE:Sprache bei hörgeschädigten Kindern,Engl,:speech of hearing impaired children)
 2. Wlodarczyk M.(2000): Zastosowanie metody akustyczno-wibracyjnej u uwrazliwianiu resztek sluchu dzieci slabo slyszacych(M)(DE:Die Anregung vom Restgehör,Engl,:The stimulation of left hearings capacity)

21.Stygar D.(2001):Wplyw metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na pamiec obrazowa dzieci z wada sluchu(M)(DE:Bilder Gedächtnis bei Schwerhörigen,Engl,:Memory of pictures of hearing impaired children)

22.Staron M.(2002): Wplyw muzykoterapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na rozumienie formy dokonanej i niedokonanej czasownikow (M)(DE:Einfluss auf die Grammatik.engl,:Influence on Grammatics)

23.Tramp M.(2003):Wplyw seansow akustyczno –wibracyjnych na zdolnosc rownowagi u dzieci z wada sluchu (M)(DE:Gleichgewichtssinn bei Schwerhörigen,Engl.:balance of hearing impaired children)

24.Wieczynska S.(2005):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na identyfikacje dzwiekow otoczenia u dzieci z wada sluchu(M)(DE:Identifikation von Umgebungsklängen,engl,;Identification of surroundings sounds)

25.Wieczorek M.(2005) Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na koordynacje dynamiczna rak dzieci z wada sluchu(M)(DE:Koordination der Hände bei Schwehörigen,Engl,:Coordination of hands of hearings impaired children)

TYFLOPEDAGOGIKA/ SEHBEHINDERUNG/

VISUAL IMPAIRMENT

 

 1. Kramarz E.(2000):Muzykoterapia wibracyjno-akustyczna Musica Medica ,jej zastosowanie w terapii dzieci niewidomych wielorako niepelnosprawnych(M)(DE:Blinde und vielfach Behinderte,Engl,:Blind and multiply retarded children)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA/RESOZIALISATION/

RESOCIALISATION

PEDAGOGIKA NIEPELNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE/GEISTIGBEHINDERTEN PÄDAGOGIK/

EDUCATION OF MENTAL RETARDED

 

AGRESJA/AGGRESSION/AGGRESION

27.Jagnysiak M.(2001): Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na obnizenie poziomu agresji u mlodziezy(M)

28.Kwiatkowski P.(2001): Modyfikacja zachowan agresywnych u dzieci pod wlpywem terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica (M)(DE:Aggressivität von Kindern,Engl,:Aggression of children)

29.Jastrzab E.(2002):Wplyw seansow akustyczno –wibracyjnych Musica Medica na zmiejszenie poziomu agresji u mlodziezy niedostosowanej spolecznie(M)(DE:Reduktion des aggressiven Verhalten von asozialer Jugend, Engl:Reduction of aggressions von asocial youths)

30.Masiuk K.(2000):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej w pedagogice specjalnej , oddzialywanie metody Musica Medica na obnizenie poziomu agresji u mlodziezy uposledzonej umyslowo(M)(DE:Reduktion der Aggressionen bei Geistigbehinderten)

31.Ekiel K.(2008):Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na lagodzenie poziomu agresji u wiezniow zakladu karnego (D)(DE:Reduktion der Aggressionen bei Gefangenen,Engl,:Reduction of aggressions of prisoners)

32.Ptasznik J.(2008):Wpyw zastosowania oddzialywan akustyczno-wibracyjnych na relacje interpersonalne miedzy rodzenstwem(M)(DE:Einfluss auf Geschwisterbeziehung,Engl,:Influence on the relations of siblings.)

33.Przepiorka L.(2000):Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na dzieci agresywne uposledzone umyslowo w stopniu lekkim(M)(DE:Aggressivität von leicht Geistigbehinderten,Engl,:Aggressions of mental retarded children)

34.Zalewska K.(2002):Wplyw seansow akustyczno –wibracyjnych na obnizenie poziomu agresjii u dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu znacznym /glebokim(M)(DE:Reduktion der Aggressionen bei GeistigbehindertenEngl,:Reduction of aggressions of mental retarded children)

 

LEK/ ANGST / ANXIETY

35.Rogalska K.(2001):Wplyw seansow Musica Medica na poziom leku jawnego(M)(DE:Einfluss auf Angst,Engl,:Inluence on anxiety)

36.Kmiotek K. (2002):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na obnizenie poziomu leku u chlopcow niedostosowanych spolecznie(M)(DE:Reduktion der angst bei asozialen Kindern,Engl,:Reduction of anxiety in asocial children)

39.Zywicki M.(2000):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej w pedagogice specjalnej,wplyw sesji Musica Medica na poziom leku mlodziezy lekko uposledzonej umyslowo(M)(DE: Reduktion der Angst bei leicht Geistigbehinderten,Engl,:Reduction of aggressions of mental retarded children)

 

NADPOBUDLIWOSC RUCHOWA /ADHD

 

40.Naumowicz M.(2001): Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na dzieci nadpobudliwe w wieku przedszkolnym(D)(DE:Vorschul ADHD Kinder,Engl,:Preschool children with ADHD)

41.Ignatowska K.(2001):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w lagodzeniu napiec u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo lekko uposledzonych(ADHD)(M)(DE:Leichtbehinderte ADHD Kinder,Spannungsreduktion,Engl:Mental impaired children with ADHD)

42.Rusilowicz M.(2001):Zastosowanie aparatury akustyczno-wibracyjnej w terapii dzieci szescioletnich z objawami nadpobudliwosci psychoruchowej(M)(DE:6 j.mit ADHD;Engl:6 y.children with ADHD)

43.Zastosowanie aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii dzieci glebiej uposledzonych umyslowo z objawami nadpobudliwosci psychoruchowej(M)(DE:Geistigbehinderten mit ADHD Engl,:Mentalretarded with ADHD)

44.Maciazek M.(2005):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w lagodzeniu napiec u dzieci z nadpobudliwoscia psychoruchowa wieku wczesnoszkolnym(M)(DE:Vorschulkinder mit ADHD,Engl:Preschoolers with ADHD)

45.Domin E.(2005): Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w lagodzeniu napiec u dziecka nadpobudliwego psychoruchowo(D)(DE:Reduktion von Spannungen bei ADHD Kind,Engl,:Reduction of tensions by ADHD Child)

 

AUTYZM /AUTISMUS/AUTISM

 

46.Pakulski M.(2000):Proba wykorzystania aparatury musica Mmedica w terapii dziecka autystycznego (M)(DE:Kind mit Autismus ,Engl,:Child with autism)

47.Regulska M.(2003).Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych Musica Medica na rozwoj spoleczny chlopca

autystycznego (M)(DE:Soziale Entwicklung eines Kindes mit Autismus,Engl,:Social development of autistic child)

48.Zaleszczyk M.(2003):Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na rozwoj zachowan przystosowawczych dziecka autystycznego(M)(DE:Angelerntes Verhalten eines autistischen Kindes,Engl,:Behaviour training of an autistic child)

49.Pilarczyk P.(2005):Terapia akustyczno-wibracyjna jako czynnik wplywajacy na organizm i psychike dziecka autystycznego z glebsza niepelnosprawnoscia intelektualna (M)(DE:Autistisches Kind mit geistigen Behinderung,Engl,:Autistic child with mental retardation)

50.Swietochowska E.(2005): Wplyw Musica Medica na stymulacje procesu nadmiernego laknienia na przykladzie dziecka niepelnosprawnego intelektualnie w stopniu znacznym z cechami autyzmu(D)(DE:Autistisches Kind mit geistigen Behinderung mit Essstörungen,Engl,:Overeating young person ,autistic and mentally retarded)

51.Kaluska S.(2006):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej w pracy z dzieckiem autystycznym(D)(DE:Autistisches Kind,Engl,:Autistic child)

52.Kiela B.(2006):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w pracy pedagogicznej z dzieckiem autystycznym(D)(DE: Pädagogik mit autistischem Kind,Engl,:Education of an autistic child)

53.Jakubiuk A.(2007):Efektywnosc oddzialywan akustyczno-wibracyjnych w lagodzeniu objawow autystycznych u chlopca niepelnosprawnego intelektualnie(M)(DE:Reduktion von autistischen Zügen eines geistig Behinderten Knaben,Engl,:Reduction of autism treats of a mental retarded child)

 

OKRES PRENATALNY I POSTNATALNY /

PRENATAL UND POSTNATAL/

 

54.Szatybelko-Nowakowska D.(2001):Wplyw oddzialywania aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na dzieci w okresie prenatalnym i po urodzeniu(M)(DE:Vor und Nach-geburtlicher Einfluss,Engl,:Pre and postnatal influence)

55.OlszewskaA.(2003):Komunikacja prenatalna matki i dziecka przy uzyciu aparatury akustyczno –wibracyjnej Musica Medica oraz innych form dialogu wewnatrz i pozalonego(M)(DE:Kommunikation intra uns extra uterin Engl,:Communication intra and extra uterine)

56.Rutkowska A.(2004):Wplyw muzykoterapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na niektore reakcje i zachowania dzieci w wieku od 3 miesecy zycia prenatalnego i 2 lat zycia postnatalnego(M)(DE: Einfluss auf Kinder von 3.prenatalen Monat bis 2 Jahren postnatal,Engl:Influence on child from the 3.prenatal month till the 2.year postnatal)

 

DYSKALKULIA I TRUDNOSCI UCZENIA SIE/DYSKALKULIE UND LERNSCHWIERIGKEITEN/LEARNDIFFICULTIES

 

57.Dolota A.(2001):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej w odniesieniu do dzieci ze specyficznymi trudnosciami uczeniu sie matematyki(M)(DE:Sonder Schwierigkeiten bei erlernen von Mathematik,Engl,:Specific difficulties of learning matematics)

58.Oleksiak R.(2004):Wplyw Musica Medica na specyficzne trudnosci w uczeniu sie dzieci(M)(DE:Lernschwierigkeiten,Engl:Learn difficulties)

59.Lewandowska H.(2005):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na uczenie sie matematyki przez dzieci 6 –letnie(M)(DE:Einfluss auf 6 j.beim Lernen von Mathematik,Engl,:Influence on 6 y.old children on the learning of matematics)

 

 

 

 

 

MEDYCYNA/ MEDIZIN/MEDICINE

 

BOLE FANTOMOWE/PHANTOM SCHMERZEN/

PHANTOM PAIN

 

60.Grzegrzulka A.(2001):Wplyw zastosowania aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na bole fantomowe po amputacji konczyn dolnych(D)(DE:Einfluss auf Phantomschmerzen,Engl,:Influence on phantom pain)

 

PSYCHIATRIA/ SCHISOPHRENIE/NEUROSEN/DEPRESSION/

 

61.Kowalska A.(2001):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na osoby ze schizofrenia(M)(DE:Schizophrenie,Engl,:Schizophrenia)

62.Lutoborska M.(2001):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica u osob cierpiacych na nerwice (M)(DE:Neurosen,Engl,:Neurosis)

63.Archanowicz A.(2003):Tworczy wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej na leczenie depresji(M)(DE:Depression,Engl,:Depression)

 

EPILEPSIA/EPILEPSY

 

64.Chrobak B.(2005):Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na czestotliwosc,czas trwania i sile napadow padaczkowych u chorego meszczyzny z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu glebokim(D)(DE:Epilepsie bei geistig Behinderten,Engl,:Epilepsy of mental retarded person)

 

ALERGIA/ALLERGIE/ALLERGY

 

65.Grochal M.(2006):Znaczenie terapii akustyczno-wibracyjne Musica Medica w profilaktyce i leczeniu alergii (M)(DE:In der Prophylaxis und Therapie der allergien,Engl,:In the prophilaxis and therapie of allergies)

 

 

 

 

 

GERIATRIA/GERIATRY

 

66.Grochal M.(2006):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej na pensionariuszy osrodka dla osob w podeszlym wieku Casa s.Martin w Szwajcarii(D)(DE:in der Geriatrie,Altersheim,Engl,:Geriatry,Elders home)

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA/SENSORIC INTEGRATION

 

67.Gryz B.(2006):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica u dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej(D)(DE:Kind mit Störungen der sensorischen Integration,Engl,:Child with sensoric integration difficulties)

 

 

PORAZENIE MOZGOWE/CEREBRAL PULSY

 

68.Szynkowska K (2007):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej na dziecko z porazeniem mozgowym(M)(DE:Cerebralparäse,Engl,.Cerebral palsy)

 

PEDAGOGIKA NIEPELNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE/

SONDERPÄDAGOGIK BEI GEISTIGEN BEHINDERUNGEN

 

69.Wlosek A.(2000): Zastosowanie seansow akustyczno-wibracyjnych w lagodzeniu zjawiska ipsacji u dzieci glebiej uposledzonych umyslowo(M)(DE:Reduktion der Masturbationshäufigkeit bei geistig Behinderten,Engl,:Reduction of masturbation in mental retarded children)

70.Reczek A.(2001):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica Musica Lingua na rozwoj mowy u dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanymi znacznym(M)(DE:Sprachentwicklung bei geistig Behinderten,Engl,:Speech development of mental retarded children)

71.Piotrkowski D.(2002):Wplyw zajec muzykoterapeutycznych z zastosowaniem aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica medica na redukcje zachowan stereotypowych u dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim (M)(Reduktion von Stereotypien,Engl,.reduction of stereotypic behaviour)

72.Fic K.(2003): Wplyw terapii akustyczno –wibracyjnej Musica Medica na emocje i zachowania spoleczne dzieci niepelnosprawnych intelektualnie (M)(DE:Einfluss auf Emotionen und Sozialverhalten bei geistig Behinderten,Engl,:Influence on emotional and social behaviour of mentally retarded children)

73.Bender D(2006):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi i niepelnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim(D)(DE:Einfluss auf emotional gestörtes Kind mit geistigen Behinderung,Engl,:Influence on child with emotional difficulties and mental retardation)

 

PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOSCI/KREATIVITÄT/

CREATIVITY

 

74.Przychoda J.(2002):Wplyw zastosowania aparatury Musica Medica na wyniki osiagane w wybranych testach tworczosci(M)

(DE:Kreativität,Engl,:Creativity)

 

GLOTTODYDAKTYKA/SPRACHEN UNTERRICHT/ SECOND LANGUAGE AQUISATION

 

75.Frelek R.(2006):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na sprawnosc jezykowa dzieci szescioletnich (M)(DE:Sprachentwicklung bei 6 j.Engl,:Speech development of 6 y.old child)

76.Frelek A.(2007):Wspomagajacy wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na opanowanie jezyka angielskiego przez dzieci 4 –letnie(M)DE:Englisch Erwerbung,Engl,.English as second language)

77.Drabik A.(2007):Wspomagajacy wplyw oddzialywan akustyczno-wibracyjnych Musica Lingua(Musica Medica) w nauczaniu jezyka angielskiego dzieci z kl.I szkoly podstawowej(M)(DE;Englisch bei Erstklassler,Engl.English as second language in first class)

78.Olikh M.(2007): Znaczenie oddzialywan akustyczno-wibracyjnych w nauczaniu angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym(M)(DE:Englisch im Kindergarten,Engl,.English in Kindergarden)
79.Przybysz W.(2007):Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych na efekty edukacji lingwistycznej dzieci 5-6 letnich(M)(DE:Linguistische Erziehung bei 5-6 Jährigen,Engk,.Linguistic education of 5-6 years old)

 

EMOTIONAL DEVELOPMENT

 

80.Mossakowska K.(2008):Wplyw terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na rozwoj emocjonalny dzieci

rodzicow bedacych w separacji(M)(DE:Emotionale Unterstützung Kindern von geschiedenen Familien,Engl,:Emotional support of children from divorced families)

 

81.Ptasznik J.(2008). Wplyw zastosowania oddzialywan akustyczno-wibracyjnych na relacje interpersonalne pomiedzy rodzenstwem(M)(DE:Einfluss auf zwischen persönliche Beziehungen von Geschwister,Engl,:Influence of Interactions of siblings)

82.Scheiner M. (2008): Wplyw seansow akustyczno-wibracyjnych Musica Medica na lagodzenie objawow depresji u dzieci i mlodziezy(M)(DE:Reduktion der depressiven Symptome bei Kindern und Jugend,Engl,:Reduction of depressions symptoms in children and youth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENE BÜCHER/Publikationen/

publications and books

BIBLIOGRAPHIE

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(1999):Musica Medica-Musica Lingua .

„Szkola Specjalna“ Nr 1

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2002):Untersuchungen der akustisch-vibratorischen Musica Medica Methode in der Medizin,Pädagogik,und Sonderpädagogik.W: Snoezelen viele Länder-viele Konzepte.ISA,Berlin

 

Schiftan Y.,Stadnicki A. (2003):Terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica w oddziolywaniach zdrowotnych i pedagogicznych.Akademia Pedagogiki Specjalnej,Warszawa

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2004):Musica Medica-wspomaganie Umyslu i Ciala.Academia Musica Medica,Rapperswil,Szwajcaria

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2004): Musica Medica-Die Therapie Methode mit Musik-und Musik-Vibrationen in Medizin und Pädagogik für Körper,Geist und Seele.Academia Musica Medica,Rapperswil,Szwajcaria

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2006):Musica Medica Methode für Tiere und Menschen.Academia Musica Medica.Mammern,Schweiz

 

Schiftan Y.,Stadnicki A. (2006):The Musica Medica Therapy Method.Academia Musica Medica.Mammern.Switzerland

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2006):Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w medycynie i pedagogice (W:) R.Brazis(red.),International transfer of higher education.USPV,Vilnius

 

SchiftanY.,Stadnicki A.(2006):Musica Medica Therapie in Medizin und Pädagogik. Mit Musik und Vibrationen heilen.Academia Musica Medica.Schweiz

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2006):Application of the acoustic vibrational Musica Medica method in medicine and special education.Medical Veritas 3.USA

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.(2007):What is Musica Medica? Was ist Musica Medica?Academia Musica Medica.Schweiz

 

Schiftan Y.,Stadnicki A.,Stygar D. (2007): Zastosowanie terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Lingua w oddzialywaniach glottodydaktycznych (w:),R.Brazis(red.)The truth,goodness and beauty.USPV,Vilnius

 

PUBLIKATIONEN ÜBER MUSICA MEDICA/

PUBLICATIONS ON MUSICA MEDICA METHOD

 

Stadnicki A.(2000):Zastosowanie muzykoterapeutycznej aparatury akustyczno –wibracyjnej w pedagogice .(W:)S.Sidorowicz (red.)Muzykoterapia w agresji,leku i cierpieniu.Akademia muzyczna,Wroclaw.

 

Stadnicki A.(2002):Terapia akustyczno-wibracyjna w pedagogice(W:)A.Bialkowski i B.Smolenska-Zielinska (red.),blizej muzyki blizej czlowieka.UMCS;Lublin.

 

Stadnicki A. (2008):Acoustic vibratory therapy in interaction with misically influenced movement(W 🙂 Book of abstracts, I World Congress of Vibroacoustic Therapy.Vrbovec,Croatia.

 

Stadnicki A.(2009): Ksztalcenie muzyczno ruchowe.Wyd.Akademii Pedagogiki Specjalnej.Warszawa